header banner
Default

Rogier helpt christelijke ondernemers om een groter effect te hebben: "Ik wil hemelse marketing inzetten om het Koninkrijk uit te breiden"


Rogier ter Veer werkt als fysiotherapeut wanneer God hem een andere richting op leidt. Het riep wel wat vraagtekens op bij de mensen om hem heen: “Moet je niet toch voor zekerheid gaan?” Het was geen gemakkelijke beslissing om radicaal te stoppen met fysiotherapie, na zoveel jaren te hebben geïnvesteerd in de opleiding. Maar Gods roep was toch sterker. Tegenwoordig helpt Rogier met Kingdom Marketing christelijke ondernemers om meer impact te maken: “Ik wil Hemelse marketing inzetten om het Koninkrijk van God uit te breiden.” Rogier staat met zijn onderneming Kingdom Marketing ook op ons business platform business.revive.nl

Studententijd

Wanneer Rogier nog maar 3 jaar oud is, komen zijn ouders tot geloof. Het betekent dat hij vanaf jongs af aan gelovig wordt opgevoed. Op hele jonge leeftijd gaat Rogier bijvoorbeeld al mee naar genezingsdiensten van Jan Zijlstra: “Mensen die opstonden uit hun rolstoel vond ik eigenlijk heel normaal.” Toch stapt Rogier een tijdje van zijn geloof af, wanneer hij gaat studeren in Utrecht. Hij komt in een studentenhuis terecht waar zijn medestudenten niet bepaald met God leven. Rogier: “Ik werd erin meegezogen en begon ook naar feestjes te gaan en alles wat erbij hoort.”

Na een tijdje merkt hij dat het echter een stuk minder goed met hem gaat. Hij heeft een lage bloedsuikerspiegel en kampt met allerlei klachten die daarbij horen, hartkloppingen, zweten. “Ik was veel wakker ’s nachts van onrust en spanning. Op een gegeven moment wist ik niet meer hoe ik verder moest. Het was alsof God op dat moment mijn ogen opende en ik terugkeek naar de tijd dat ik God nog in mijn leven had. Alsof Hij tegen me zei dat het wél nog goed met me ging toen ik Hem volgde. Op dat moment heb ik een keuze gemaakt om terug te gaan naar God. Wat wel bijzonder is, is dat ik binnen een maand na die beslissing weer goed kon slapen. Binnen een jaar of 2 was ik weer volledig gezond.”

Een bijzonder telefoontje

Hij herpakte zijn leven met God en sloot zich aan bij de Best Life Church in Utrecht, een apostolische gemeente. Rogier: het is een gemeente met een sterk apostolisch karakter die ook een geest van ondernemerschap bij zich draagt. God begon ook persoonlijk tegen me te spreken over ondernemerschap.” Wanneer zijn vrouw een eigen bedrijf begint, doet Rogier voor haar de marketing. Hij merkt dat hij dit met veel plezier doet, maar tegelijkertijd heeft hij een goede baan als fysiotherapeut. Maar dan krijgt Rogier een bijzonder telefoontje: “Ineens belde een vriend uit het niets en vertelde dat hij van God had gehoord dat ik iets met marketing moest gaan doen.” Niet veel later besluit hij definitief te stoppen met zijn baan en zich volledig op marketing te richten.

Rogier en zijn team

Alles biddend doen

Na ervaring te hebben opgedaan bij een marketingbureau, besluit hij om er zelf een op te richten. Dit legt hem geen windeieren, want de onderneming loopt al snel goed: “Ik zat al gauw op een punt dat ik het werk niet meer alleen aankon.” Inmiddels bestaat het team dan ook uit vijf mensen en breidt snel uit. Er was wel iets dat aan hem knaagde. Zijn onderneming werd gezegend, maar hij werkte voornamelijk voor seculiere ondernemers. Rogier: “Het is fijn om mooie resultaten te bewerkstelligen voor klanten, maar uiteindelijk geven ze hun winst alleen maar uit aan mooie auto’s of iets dergelijks. Niet dat daar perse iets mis mee is, maar wanneer ik christenen help geloof ik dat een deel van het geld weer goed terechtkomt bij kerken, bedieningen etc.”

Momenteel is dan ook 90% van zijn klanten christelijk. Rogier past in zijn onderneming Bijbelse principes toe: “Elke stap die ik zet, doe ik biddend”. Maar dat geldt niet alleen voor hemzelf en de beslissingen die hij maakt. Ook voor zijn klanten bidt hij: “Waar liggen er kansen? Wat is de beste strategie?” Rogier: “Ik geloof dat God het beste weet wat de juiste strategie is.”

Business.revive.nl is een nieuw platform van revive.nl waar geestvervulde ondernemingen op een rij staan die een hart hebben om het koninkrijk van God te brengen. Door samen te werken, kunnen we nog meer impact maken! Op business.revive.nl lees je meer over wat Kingdom Marketing kan bieden op zakelijk gebied.

Deel jouw evenement of nieuws met Revive en help Gods werk in Nederland te verspreiden.

Tip insturen

Sources


Article information

Author: Tracy Harrison

Last Updated: 1702455721

Views: 877

Rating: 3.7 / 5 (54 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tracy Harrison

Birthday: 2015-08-16

Address: 01652 Hall Common Apt. 899, Jonathanhaven, NJ 51945

Phone: +3661692145780051

Job: Article Writer

Hobby: Origami, Chess, Beekeeping, Coin Collecting, Camping, Snowboarding, Soccer

Introduction: My name is Tracy Harrison, I am a clever, spirited, rich, expert, fearless, radiant, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.