header banner
Default

Q What is Bitcoin mining?


Hvordan kan man fremtrylle penge med en kraftig computer? Og hvad er en mining-computer egentlig?

Den digitale valuta Bitcoin - og mange andre såkaldte cryptovalutaer - dannes ved hjælp af kraftige computere, der løser komplicerede regnestykker. (Foto: © DADO RUVIC, Scanpix)

Den digitale valuta Bitcoin har fyldt meget i mediebilledet det seneste år. Alle kender snart en eller flere, der har investeret i den virtuelle møntfod.

Værdien af Bitcoin har svinget vildt i det seneste år. I december måned var kursen omkring 120.000 kroner, men første februar i år, var de 'kun' cirka det halve værd.

Bitcoins er i dag blevet daglig tale, men de færreste ved måske egentlig hvad Bitcoins er.

Så hvordan skabes Bitcoins egentlig? Og hvad er Bitcoin Mining? Her er en stærkt simplificeret guide.

Hvorfor hedder det mining?

VIDEO: What is Bitcoin Mining?
BitcoinMiningCom

Ordet mining oversættes på dansk til minedrift og det er en meget god sammenligning for hvad der sker, når der skal skabes nye Bitcoin - og andre såkaldte kryptovalutaer.

I modsætning til almindelig minedrift, så er Bitcoin minedrift ikke kæmpestore gravemaskiner. For bjerget er, ligesom valutaen, virtuel.

Det virtuelle bjerg består af data og udgravningen består i, at computere instrueres i at gætte på, hvor den næste Bitcoin ligger gemt.

For at finde ud af, om der ligger en Bitcoin begravet netop der, hvor computeren forsøger at finde en, må den løse et langt regnestykke.

Det kan sammenlignes med at grave en masse jord og sten op fra undergrunden, skylle og sortere det, for at finde ud af, om der er værdifulde mineraler eller metaller.

Svære regnestykker giver gevinst

VIDEO: What is Bitcoin Mining for Beginners - Short and Simple
99Bitcoins

Udregningerne er lange og komplekse, og det kræver en kraftig computer at løse dem.

Visse udregninger giver et resultat, en tilfældig talværdi, som belønnes med et bestemt antal Bitcoins.

Det er umuligt på forhånd at vide, hvilke udregninger der giver gevinst, og derefter er det helt tilfældigt, hvor computeren starter med at regne.

Men når der udbetales Bitcoin for et bestemt resultat, bliver det meldt til alle de andre computere, og dem der er i gang med at løse samme regnestykke må starte forfra på den næste tilfældige udregning, der måske, måske ikke, giver gevinst.

Den proces kaldes Bitcoin Mining.

Bitcoin mining-computer regner den ud

VIDEO: Bitcoin and cryptocurrency mining explained
365 Financial Analyst

I princippet kan man bruge en helt almindelig computer til Bitcoin Mining, men systemet er indrettet sådan, at de udregninger der skal foretages bliver mere komplekse jo flere der laves af dem.

Efter flere års digital minedrift, er de nu så komplekse, at den el-regning der kommer ud af at mine bitcoin med en almindelig computer vil være langt højere end gevinsten, der er at hente.

For kraftige computere bruger ekstremt meget strøm.

Hvis man vil mine bitcoin med det formål at få en økonomisk gevinst, så skal man i dag have to ting på plads: Specialdesignet eller særlig kraftig hardware, der hurtigt kan finde mønterne og adgang til billig elektricitet - fx i lande som Kina.

Her ses en række computere, som genererer Bitcoin. (Foto: © JEMIMA KELLY, Scanpix)

Spillecomputere og Islandsk strøm

VIDEO: Hvad er BITCOIN? Forklaret på Simpel Dansk!
Kristian Bruus

Den særligt kraftige hardware består enten af grafikkort fra gamingcomputere, der kan bruge den regnekraft, der normalt bruges til at skabe spillenes imponerende grafik, til i stedet at regne på Bitcoin-udregningerne.

En anden tilgang er at bruge de såkaldte ASIC-computere, hvis elektroniske kredsløb er skræddersyet til netop den slags udregninger, som Bitcion-mining kræver.

Spørgsmålet om strøm, er den sidste puslespilsbrik, der skal falde på plads og i den seneste år har især Kina og Island været i stand til at levere den billige strøm.

Sources


Article information

Author: Shannon Davis

Last Updated: 1702751761

Views: 600

Rating: 4.4 / 5 (114 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Shannon Davis

Birthday: 1997-01-25

Address: 7278 Jesus Fields, West Danahaven, RI 94851

Phone: +4773135410624111

Job: Data Analyst

Hobby: Coin Collecting, Ice Skating, Chess, Painting, Hiking, Web Development, Cross-Stitching

Introduction: My name is Shannon Davis, I am a resolved, unyielding, daring, accessible, sincere, radiant, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.