header banner
Default

Is het toeval dat we net zoveel vingers hebben als tenen?


De eerste gewervelde dieren die vierhonderd miljoen jaar geleden aan land kropen, hadden vaak meer dan vijf tenen aan elke poot, meestal zes tot acht. Dat zijn er door miljoenen jaren ontwikkeling steeds minder geworden.

Soms ontwikkelen alle poten zich tegelijkertijd

Bij sommige dieren, bijvoorbeeld honden, hebben de voor- en achterpoten een parallelle evolutie doorstaan. Ze hebben dus evenveel tenen aan de voor- en achterpoten. Ook een leuk weetje: die hondenpoten zijn een stuk schoner dan jouw schoenzolen.

Er is ook een landdier dat maar een teen aan elke poot heeft: het paard. Voor dat dier is een enkele hoef het best om rap te galopperen.

Mensenbenen en -armen evolueerden apart van elkaar

Mensen zitten in een ander pakket. Onze armen en benen zijn vanaf een bepaald moment apart van elkaar gaan evolueren. We hadden dus ook zomaar zes vingers aan elke hand en vier tenen per voet kunnen hebben, maar meer dan acht per ledemaat is erg onwaarschijnlijk. In de evolutie vallen er namelijk eerder dingen af dan dat er dingen bij komen.

Vijf is evolutionair voordelig

Waarom we met exact vijf aan elke hand en voet opgescheept zitten? Het enige sluitende antwoord daarop is: omdat dit evolutionair voordelig is gebleken. Maar waarom dat dan zo is, is lastig te zeggen. Wel weten we dat het met veel minder dan vijf tenen een stuk moeilijker balanceren is. En dat dingen vastpakken en andere verfijnde motoriek het best gaat met op z'n minst drie vingers plus een opponeerbare duim. Dus mogelijk kwam de evolutie daarom op vijf uit.

De middelste drie tenen van je voet noem je niet wijsteen, middelteen en ringteen. Hoe dan wel? Wat zou er gebeuren als je net als Barbie altijd op je tenen loopt? En zijn mannen met grote handen en voeten ook groot geschapen? Quest zocht het voor je uit!

Quest: Vraag & antwoord

Deze vraag werd gesteld door Jacqueline. Heb jij ook een prangende vraag waar je graag een antwoord op wil? Mail dan naar [email protected].

Sources


Article information

Author: Daniel Ellis

Last Updated: 1704056406

Views: 946

Rating: 4 / 5 (89 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Daniel Ellis

Birthday: 1909-08-25

Address: 8657 Horn Mission Suite 039, Port Aaron, MD 00524

Phone: +4388204878908251

Job: Article Writer

Hobby: Whiskey Distilling, Role-Playing Games, Scuba Diving, Snowboarding, Crochet, Sewing, Wine Tasting

Introduction: My name is Daniel Ellis, I am a ingenious, irreplaceable, dear, resolute, dedicated, unyielding, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.