header banner
Default

In Nederland heeft de doorsnee miljonair een vermogen van €1,6 miljoen, wat 21 keer zoveel is als de gemiddelde niet-miljonair


  • Nederland telde 317.000 miljonairshuishoudens in 2021, zo blijkt uit maandag gepubliceerde vermogenscijfers van het CBS.
  • Hoewel het aantal rijke huishoudens op jaarbasis is toegenomen, is hun gemiddelde vermogen blijven steken op 1,6 miljoen euro.
  • Daarmee is het vermogen van miljonairs in doorsnee 21 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs.
  • Lees ook: Zo ontwijken ultrarijke miljonairs in Nederland de vermogensbelasting in box 3

Nederland telt 317.000 miljonairshuishoudens. Althans, volgens de maandag gepubliceerde vermogenscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dateren van 1 januari 2021.

Daarmee is het aantal huishoudens met een vermogen van zes nullen of meer met 4 procent toegenomen ten opzichte van 2020, zo meldt het CBS. Destijds waren er 285.000 miljonairshuishoudens.

Hoewel het aantal rijke huishoudens is toegenomen, is hun gemiddelde vermogen gelijk gebleven. Zowel in 2020 als in 2021 bedroeg dit 1,6 miljoen euro.

Relatief gezien zijn de miljonairshuishoudens minder rijk geworden. Dat komt door een toename van het vermogen van overige huishoudens.

Miljonairs hebben in doorsnee 21 keer groter vermogen dan niet-miljonairs

VIDEO: Cryptocurrency miljonair Livaneli werd met 100 euro miljonair | Nieuw Geld
VICE Nederland

In 2020 hadden deze gewone stervelingen een doorsnee vermogen van 56.000 euro. Een jaar later bedroeg dit 75.000 euro. Daarmee is het relatieve vermogen van miljonairshuishoudens afgenomen van 28 keer zoveel als niet-miljonairs tot 21 keer zoveel als niet-miljonairs.

Dan, de hamvraag: hoe word je rijk? Als zelfstandige maak je meer kans dan wanneer je in loondienst bent, zo blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau.

Van het aantal miljonairshuishoudens begin 2021 was in bijna 4 op de 10 gevallen de hoofdkostwinner een zzp'er, ofwel een ondernemer. Onder niet-miljonairs blijft loondienst veruit het populairst.

Wil je rondrijden in een sportwagen, dan is ook je bedrijfstak van groot belang. In de financiële dienstverlening is maar liefst 44 procent van alle zelfstandigen miljonair. De landbouw, bosbouw en visserij volgt met 42 procent. Op de derde plaats staat de verhuur en handel van onroerend goed met 38 procent.

Net zoals voorgaande jaren hadden Bloemendaal en Laren begin 2021 het hoogste aandeel miljonairs. Bijna 3 op de 10 huishoudens in deze gemeenten heeft een vermogen van zes nullen of meer.

De minste miljonairs wonen in de provincies Groningen en Limburg.

LEES OOK: 5 grafieken die de vermogenskloof tussen de rijkste miljardairs en de rest van de wereld laten zien.

Sources


Article information

Author: Brenda Garcia

Last Updated: 1703172603

Views: 530

Rating: 4.5 / 5 (108 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brenda Garcia

Birthday: 1910-03-20

Address: 958 Simpson Stravenue Suite 464, Goodburgh, AZ 09239

Phone: +3766209611118633

Job: Drone Pilot

Hobby: Aquarium Keeping, Skiing, Photography, Chess, Wine Tasting, Chess, Astronomy

Introduction: My name is Brenda Garcia, I am a accomplished, frank, brilliant, lively, resolved, dedicated, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.